Ohjeita tontin myyjälle

Harkitsetko tontin myyntiä? Hyviä tontteja haetaan aina.

Hyvälle rakennusmaalle on aina kysyntää. Vapaita tontteja etsivät jatkuvasti sekä yksityiset omakotitalo- ja kesämökkirakentajat että ammattimaiset rakennusliikkeet. Monelle tontin omistajalle tontin tai sen osan myynti voi olla keino vähentää kiinteistöverosta aiheutuvia kustannuksia. Toisinaan taas oma elämäntilanne saattaa olla sellainen, että nykyinen tontti on käynyt liian työlääksi ylläpitää. Tarpeettoman tonttimaan myynti on viime kädessä erinomainen ratkaisu rahoittaa muita investointeja, jotka voidaan käyttää jäljelle jäävän tonttimaan ylläpitoon ja korjaustöihin.

Myynnissä tontti, tila vai kiinteistö?

Tontin ja kiinteistön käsitteet menevät arkisessa kielenkäytössä monella helposti sekaisin. Lain mukaan kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maa-aluetta, joka on merkitty kiinteistörekisteriin. Kiinteistö käsittää joko maa-alueen tai maa-alueen ja sillä sijaitsevat rakennukset, jos rakennukset kuuluvat samalle omistajalle. Tontti taas muodostuu kiinteistöksi, kun se merkitään tonttina kiinteistörekisteriin. Tilalla sen sijaan tarkoitetaan asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaa, tilana kiinteistörekisteriin merkittyä maa-aluetta, jonka rajat on määrätty kiinteistötoimituksessa. Tilat sijaitsevat pääasiassa maaseudulla, mutta tiloja voi olla myös kaupungissa.

Rakennusoikeus tekee tontista tavoitellumman

Tontin sijaintipaikkakunta kaavoittaa sekä omassa omistuksessaan olevaa että yksityisten maanomistajien maata. Kunta ohjaa näin alueillaan tapahtuvaa rakentamista. Kunnalle alueiden kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen ovat kallita investointeja, jotka osaltaan vaikuttavat merkittävästi tontin hintaan. Tontti ilman rakennusoikeutta on investointina huono. Mitä enemmän rakennusoikeutta tontilla on, sitä haluttavampi investointikohde siitä tulee. Keskeisillä seuduilla sijaitsevat laajat rakentamattomat maat ovat rakennusliikkeiden keskuudessa kaikkein halutuimpia, sillä suuret rakennusliikkeet rakentavat usein kokonaisia asuinalueita kerralla. Tontin rakennusoikeus on sijainnin ohella tärkein tontin hintaan vaikuttava tekijä. Tästä syystä oman tontin rakennusoikeuden selvittäminen on tontin myyjälle erittäin tärkeää.

Miten arvioin tonttien myyntihintaa?

Maan hinta muodostuu monesta eri tekijästä. Kunnan asemakaavoitus sekä tontin käyttötarkoitus (vapaa-ajan asunto vai omakotitalo), tontin sijainti sekä tontin rakennusoikeus ovat merkittävimmät tontin myyntihintaan vaikuttavat tekijät. Valmis rakennuspaikka on aina arvokkaampi kuin koskematon luonto, joka vaatii esityötä tontin rakennuskuntoon saattamiseksi. Tontin käyvän hinnan selvittäminen edellyttää tarkkaa myyntitilastojen sekä markkinoiden seurantaa.

Tonttimaan hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat:

  • Tonttimaan kysyntä ja tarjonta markkinoilla
  • Tonttipaikkakunnan hintataso
  • Tontin sijainti
  • Kaavatontin käyttötarkoitus
  • Tontin rakennusoikeus ja sallittu rakennusten / huoneistojen lukumäärä
  • Tontin tekniset ominaisuudet eli rakennettavuus
  • Tontin koko ja muoto
  • Tontin ympäristö ja mahdolliset häiriötekijät

Maanomistaja, oletko harkitsemassa tontin myyntiä? Ota yhteyttä tonttiasiantuntijaamme ja sovitaan tapaamisesta!