Ohjeita tontin ostajalle

Ostamassa tonttia? Tärkeitä seikkoja ostopäätöksen tueksi

Tontti on mahdollista ostaa joko yksityiseltä maanomistajalta tai suoraan rakennuspaikkakunnalta. Tonttikaupassa tontin myyjä on aina velvollinen antamaan tontin ostajalle selvityksen sekä tontin rakentamiskelpoisuudesta että erottamiskelpoisuudesta eli lohkomisesta. Tontin ostajan on syytä ennen lopullisen kaupan tekoa kääntyä näissä kysymyksissä rakennusalan asiantuntijan puoleen. Tontin ostajan on syytä kuitenkin jo hyvissä ajoin ennen tontin hankintaa pohtia tiettyjä tonttia koskevia seikkoja. Tähän osioon olemme koonneet tontin oston kannalta tärkeää tietoa ja lisäämme sitä aika-ajoin.

Kiinnitä huomiota tontin sijaintiin

Tonttia ostettaessa suurin osa tontin ostajista keskittyy pohtimaan aluksi kolmea seikkaa. Ensimmäinen on luonnollisesti tontin sijainti, toinen on tontin hinta ja kolmantena tontin rakentamiskelpoisuus ja rakennusoikeus. Mahdolliset rakennuskiellot ja -rajoitukset samaten kuin muut rajoitteet maankäytölle ovat ostajan kannalta ensiarvoisen tärkeitä seikkoja. Tonttikaupassa kiinteistönvälittäjä selvittää ostajalle kaikki tontin kaavoitusta ja ympäristöä koskevat tiedot ja hankkeet.

Tontin ostajan olisi syytä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin tontinostoa suunnitellessaan.

  • Rakentaminen: Tontin tulevarakennus suunnitellaan aina tontin ehdoilla. Tämä seikka on ensiarvoisen tärkeää huomioida haluttua rakennustyyppiä mietittäessä. Kaavamääräysten ohella on siten olennaista selvittää tontin tekniset ominaisuudet, kuten maaperän kantavuus ja kosteus. Tarkoituksena on varmistaa ajatellun rakennuspaikan soveltuvuus aiottuun rakennushankkeeseen.
  • Asumisympäristö: Selvitä, miten tonttimaisemasi tulee mahdollisesti tulevaisuudessa muuttumaan. Rakennuskunnan verkkosivuilta löydät katsaukset kunnan tuleviin rakennushankkeisiin sekä viimeisimmät kaavoitustiedot ja suunnitelmat. Pohdi, saattaako näillä seikoilla olla vaikutusta tontin tulevaan arvoon jälleenmyynnissä.
  • Asumisviihtyvyys: Pohdi, millä tavalla tontti tuleemukautumaan eri elämänvaiheisiin.Onko tontilla esimerkiksi riittävästi rakennusoikeutta jäljellä lisärakentamiseen tai onko tontista mahdollista lohkoa itsenäistä tonttia, mikäli tontin koko ei enää palvele omia tarpeita tai sen hoito on liian työlästä? Kaavoituskatsauksesta selviää, onko tontin lähietäisyydelle suunnitteilla sellaisia rakennushankkeita (esimerkiksi tiehanketta), jotka saattaisivat aiheuttaa vastaisuudessa melua ja häiriötä.
  • Palvelut: Selvitä haluamasi tonttipaikkakunnan verkkosivuilta kunnan palvelutarjonta. Minkälaisia palveluita kunnassa on saatavilla sekä kuinka kaukana ne sijaitsevat tontista. Selvitä myös, minkälaiset liikenneyhteydet lähimpiin palveluihin, kuten päivittäistavarakauppoihin, huoltamoihin jne. on.

Oletko ostamassa omaa tonttia? Ota yhteyttä tonttiasiantuntijaamme. Etsitään tarpeisiisi sopiva ratkaisu yhdessä.