Hankkeen suunnittelu

Suunnittelu ja asiantuntijoiden valinta

Tontin tultua asianmukaisesti merkittyä kiinteistörekisteriin sekä muiden tonttikauppaan liittyvien vaiheiden jälkeen on aika alkaa suunnitella tontin rakentamista. Kodin rakentaminen on monivaiheinen prosessi, jossa kannattaa luottaa rakennusalan asiantuntijoiden apuun. Käyttämällä rakennusalan asiantuntijaa varmistat, että tuleva kotisi vastaa tarkalleen toiveitasi ja tarpeitasi. Asiantuntijan käyttäminen madaltaa paitsi jokaiseen rakennushankkeeseen sisältyviä riskejä, on se myös kustannuskysymys. Suunnittelupöydällä lyödään lukkoon jopa 90 prosenttia koko rakennushankkeen kustannuksista. Myös rakennuksen tulevat käyttökustannukset määräytyvät rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Hyvä suunnittelu takaa siten moitteettoman lopputuloksen, mutta myös kustannussäästöjä.

Pääsuunnittelija

Jokaisessa rakennushankkeessa tulee lain mukaan olla aina pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pientalohankkeessa pääsuunnittelijana on tyypillisesti talon arkkitehti. Pääsuunnittelija on mukana pientalon rakennushankkeessa aina alkukeskusteluista rakennuksen loppukatselmukseen saakka. Rakennuksen pääsuunnittelijan vastuulla on muun muassa varmistaa, että kaikilla rakennushankkeen suunnittelijoilla on tieto omasta vastuualueestaan rakennushankkeessa sekä huolehtia siitä, että rakennuksesta laadittavat suunnitelmat ovat keskenään ristiriidattomia ja yhteensopivia.

Arkkitehti

Arkkitehdin toimenkuvaan kuuluu rakentamisen kokonaisosaaminen. Pientalohankkeessa arkkitehdin tehtävänä on laatia suunnitelma rakennuksen perusratkaisuksi tilaajan toiveiden pohjalta. Viime kädessä arkkitehti vastaa siitä, että tontille suunniteltava talo muodostaa sekä toiminnallisesti että esteettisesti moitteettoman kokonaisuuden. Arkkitehti saattaa toimia myös pientalohankkeen pääsuunnittelijana ja / tai rakennushankkeen organisaattorina. Arkkitehdin toimenkuva sovitaan rakennushankkeessa aina kirjallisesti erikseen.

Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija toimii pientalohankkeessa arkkitehdin työparina. Rakennesuunnittelijan tehtävänä on vastata rakennuksen lujuuslaskelmista sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta. Rakennesuunnittelijan vastuulla on myös suorittaa tontin maaperätutkimus.

LVI-suunnittelija

LVI-suunnittelija vastaa rakennuksen lämpö-, vesi- ja ilmastointisuunnittelusta. LVI-suunnittelija voi olla myös rakennuksen rakennusautomaatiosuunnittelija. Rakennusautomaatio tarkoittaa rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvää automatisointia.

Sähkösuunnittelija

Sähkösuunnittelija vastaa kaikista pientalon sähköistykseen ja kaapelointiin liittyvistä suunnittelutehtävistä. Esimerkkejä sähkösuunnittelusta ovat pientalon valaistussuunnittelu sekä tietoliikennekaapelien suunnittelu.