Lopputarkastus

Rakennuksen käyttöönotto edellyttää rakennuksen lopputarkastusta eli loppukatselmusta. Rakennusta tai sen osaa ei toisin sanoen saa lain mukaan ottaa käyttöön, ennen kuin se on loppukatselmuksessa tai osittaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi. Rakennuksen lopputarkastus tilataan aina alueen tarkastusrakennusmestarilta. Mahdolliset käyttöönoton viivästykset välttääkseen on lopputarkastus syytä tilata hyvissä ajoin.