Tontin hankinta ja rakennusluvat

Tontin hankinta ja hankkeen valmistelu

Tontin hankinta on rakennushankkeen lähtökohta. Kun tontti on hankittu, rakennetaan tontille aina tontin ehtojen mukaan – rakennuspaikan maaperä, luonnonolosuhteet ja sijainti ratkaisevasti siihen, millainen rakennus tontille on mahdollista rakentaa ja miten se tontille asettuu. Mitä keskeisemmällä paikalla tontti sijaitsee ja mitä enemmän tontilla on rakennusoikeutta, sitä hintavampi tontti myös on.

Löydä oma unelmatonttisi täältä.

Rakennusluvat

Rakentamiseen tarvitaan lähes poikkeuksetta rakennuslupa tai muu vastaava viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan paitsi uudisrakentamiseen myös sellaiseen rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös rakennuksen käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen.Rakennuslupa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemuksen asiakirjaliitteiden määrä vaihtelee hankekohtaisesti, mutta pääsääntöisesti rakennuslupahakemukseen tulee liittää esimerkiksi asemakaavakuva, rakennuksen pohjapiirustus sekä kuvaus rakennuksen julkisivuista. Joissakin tapauksissa saatetaan vaatia lisäksi erillisiä työselityksiä ja rakennekuvia.Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, paitsi mikäli ilmoittaminen rakennushankkeenhankkeen vähäisyys tai sijainti huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Vireilletulosta on tiedotettava myös rakennuspaikalla. Myöntämisen jälkeen rakennuslupapäätös toimitetaan sekä hakijalle että erikseen asetuksella säädettäville viranomaisille.